OFC Masters takmičenje je potraga za barmenima koji su strastveni zaljubljenici u bartending i američki viski, poštovaoci tradicije i smeli inovatori. Kroz OFC Masters želimo da oživimo tradiciju i damo savremenu interpretaciju jednom od najznačajnijih viski klasika – OLD FASHIONED. Takmičenje se odvija u dve faze: prva faza – kvalifikacije i druga faza – finale.

U procesu kvalifikacija, potrebno je poslati on-line prijavu. Stručni žiri će na osnovu prijava izabrati finaliste, koji će nastupiti uživo na finalu 27. Novembra u Beogradu, gde će se pred žirijem i publikom takmičiti za pobedu.

 

Opšta pravila:

Takmičenje je otvoreno za sve aktivne barmene sa teritorije Srbije. Takmičari moraju biti punoletni.

Prijavljivanje počinje 7. Novembra i zavšava se 17. Novembra 2017. godine. Samo kompletno popunjene prijave pristigle u ovom roku će biti razmatrane.

Pravo Objavljivanja:

Učešćem na takmičenju, dajete punu saglasnost da Organizator i Sponzor imaju sva prava na javnu upotrebu vaše fotografije, sliku vašeg koktela, naziv i recepturu vašeg koktela za javno predstavljanje i u promotivne svrhe. Pravo upotrebe nije ograničeno i izmedju ostalog uključuje i upotrebu za: medije (štampane i elektronske), on-line medije, platforme i društvene mreže, digitalne i promotivne aktivacije.​

 

Proces Selekcije:

Faza 1 – On-line prijave:

Sve kompletne prijave, poslate preko stranice www.oldfashionclub.rs, u definisanom vremenskom roku će biti razmotrene od strane stručnog žirija, a glavni kriterijum će biti kvalitet receptura, navedena inspiracija i inteligentna upotreba američkog viskija koji je baza koktela. Izabrani finalisti će nakon 20. novembra biti obavešteni putem mejla i pozvani da se pripreme za finale OFC Mastersa.​

Stručni žiri neće imati uvid u identitet takmičara prilikom razmatranja prijava. Na stručni žiri neće uticati ništa od ličnih podataka o takmičarima, kao na primer trenutni poslodavac, godine iskustva itd. u izboru finalista.

Kriterijumi žiriranja (on-line prijave):

Izbor žirija će se bazirati na njihovoj interpretaciji opisa priloženog u prijavi. U odredjenim slučajevima, sudije mogu reprodukovati koktel kako bi prosudili u slučaju podjednako rangiranih prijava.

Faza 2 – Finale:

Izabranih 10 finalista će se takmičiti na finalnom dogadjaju u Beogradu. Stručni žiri će doneti odluku o pobedniku na bazi sumiranja ocena u sledećim kategorijama:

  • Tehnika pripremanja
  • Nastup, harizma, kontakt sa publikom i opšta prezentacija
  • Miris, ukus i izgled koktela – 50% ukupne ocene

 

Uputstva i zahtevi:

Recepture moraju biti originalne. Originalna receptura je proizvod nečije misli i nije kopija ili imitacija.

U samom receptu, američki viski koji je baza vašeg koktela mora biti naveden kao prvi sastojak.

Recepture moraju biti izražene u centilitrima (cl). Izražavanje u kapima je takodje dozvoljeno.

Receptura ne sme da sadrži više od 5 sastojaka, uključujući garniš ukoliko je jestiv. (Ovo ne uključuje kapi, sprejeve ili citrusni zest)

Prijavljivanje je ograničeno na jednu prijavu po osobi/email adresi.

 

Dodatni Zahtevi za sve prijave:

Prijave ne smeju aludirati na prekomernu konzumaciju ili neodgovornu konzumaciju alkoholnih pića. Prijave koje ne sadrže sve tražene informacije i koje nisu u skladu sa svim zahtevima, će biti smatrane nevažećim i neće biti razmatrane u procesu žiriranja. Prijave koje Sponzor prema sopstvenom uverenju označi nelegalnim, uvredljivim ili unižavajućim za imidž Sponzora će biti diskvalifikovane.

 

Obavezujući Zahtevi za sve prijave:

Slanjem prijave garantujete da:

  • Ste vi kreator prijave
  • Da prijava ne krši intelektualnu svojinu, privatnost ili prava na javnu upotrebu ili bilo koje drugo moralno ili legalno pravo, bilo koje treće strane, uključujući sadašnjeg ili prethodnog poslodavca, i da ne ugrožava ničiju ličnost, ime ili reputaciju.
  • Da elementi prijave nisu prethodno korišćeni u bilo kojem drugom takmičenju.
  • Da Prijava nije bila nigde prethodno objavljena/publikovana u bilo kom obliku i mediju.
  • Da vaša prijava ne krši bilo koji zakon ili uredbu.
  • Sponzor ima pravo da proceni da li neka prijava potencijalno krši prava bilo koje treće strane i da će se stav Sponzora smatrati konačnom odlukom

​Prijavljeni će automatski biti dodati u bazu kako bi dobijali poruke od Old Fashion Club-a i njegovih partnera.(u svakom trenutku je moguća odjava sa baze)